Trekopp/liten bjørk

Trekopp/liten bjørk

Iskebaad Bjørk, kan graveres uten tillegg i pris.