Stekespader

Stekespader

Stekespader i ask med innfelt einer-godluft i skaft.